AKADEMiK


EXAMINING THE USE OF VORONOI DIAGRAMS IN ARCHITECTURE ON A STUDENT PROJECT

Ali ŞAHİN1, Betül HATİPOĞLU ŞAHİN2,

1KTO Karatay University, Department of Architecture, e-mail: ali.sahin@karatay.edu.tr

2KTO Karatay University, Department of Architecture, e-mail: betul.hatipoglu@karatay.edu.tr

Abstract

Inspiration from nature in the design process is a very widely used method.  Architects and designers take advantages of aesthetic features and structural systems of the objects found in the nature. Voronoi diagrams also known as Voronoi tessellations emerge at different scales in nature’s cell structures, honeycomb and animals fur patterns.  Architects and designers use this diagram to obtain a more organic looking design, rather than imitate directly from nature.

The Voronoi diagram is a mathematical formula used in many scientific fields and use of that goes as far as Descartes. The Voronoi diagram is a system that divides the space into sub-spaces in an organic way. The diagram uses points to create cells that surround these points. Points can be placed as spontaneously or can be determined in the direction of a certain data and tessellation can be provided accordingly. Use of Voronoi diagram in fields such as architecture and urban design has increased with the widespread of use of parametric design in architecture. Architects use the Voronoi diagram especially to obtain an organic structure and natural pattern in facade designs. In the academic field, new possibilities that use of the Voronoi diagram can provide for urban design and spatial design are being evaluated.

Use of the Voronoi diagram in architecture and its spatial possibilities were investigated in architectural project course. The subject of the project is to design culture street between two faculty buildings within their campus.  The project aimed to design a street with a program consisting of 40 teacher rooms, 10 student club rooms, book sales place and seminar hall. The project theme has enabled this diagram to be used both in the urban space and in the architectural project.

This study mainly focuses on the architectural uses of Voronoi diagrams and to explore new opportunities that this diagram can provide. In this context, entire design process which began with site analysis to space organization and facade design the Voronoi diagram is used will be presented. In this study, the use of Voronoi diagrams in the architectural design process has been evaluated through the experience of architectural project course.

Key Words:  Voronoi Diagram, Space Organization, Parametric Design, Architecture

Full Text PDF

AN EXPERIMENT FOR MEASURING THE EFFECT OF ARCHITECTURE EDUATION ON SPACE PERCEPTION

Betül HATİPOĞLU ŞAHİN1, Ali ŞAHİN2

 1KTO Karatay University, Department of Architecture, e-mail: betul.hatipoglu@karatay.edu.tr

2KTO Karatay University, Department of Architecture, e-mail: ali.sahin@karatay.edu.tr

Abstract

The concept of space, which is based on architecture and confronted as an architectural product, has various definitions in the literature. Many perspectives were improved on the concept of space that was discussed for years. Space perception is a contemporary and sophisticated theme. Aforementioned concept is classified as sensual and cognitive perception. While sensual perception is consisted of sight, hearing, smell and touch sense, cognitive perception is defined by Downs and Stea as a range of psychological transformation of obtained information by the individual and coding, storages, recollections and an analyzed case about relative places. (1)

The effect of education on space perception was evaluated within this study. Education is assumed as an important element for the generation of architecture discipline, though opposing views. Architecture education provides yield such as saving detailed perceptual levels for the individuals and differentiating space perception style. The results that architects and non-architects evaluate the constructions differently were expressed within many studies. The objective of this study is to bring into question the space perceptions of architecture students, the change about the evaluating skills of obtained information in parallel with the education.   

The study was conducted through a questionnaire about the effect of education on space perception among students in the first, second, third and fourth classes. Four constructions that are an important architecture product and completed after the year of 2000, were selected for the study. The questionnaire was consisted of adjectives for measuring the visual perception at the end of the reviewing process of the literature. Besides, the students are asked for estimating the function and material of the constructions by evaluating visual imaginations. The obtained data was evaluated via statistical analysis.

The 1st and 4th class students answer more decisive and the other classes present ambivalent answers as considering the significant results. Furthermore, positive effect of education on estimating material and function is highlighted as a conclusion of the study.

Key words: Space Perception, Experiment, Education.

Full Text PDF

KONYA ORGANİZE SANAYİ CAMİSİ TASARIM SÜRECİNDEKİ DENEYİMLER

Prof. Dr. Kerim ÇINAR¹, Öğr. Gör. Ali ŞAHİN², Mimar Sinan ÇINAR³

1.KTO Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç mimarlık Bölümü, KONYA, kerim.cinar@karatay.edu.tr

2.KTO Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, KONYA ali.sahin@karatay.edu.tr

3.Kerimler Planlama İnş. Dnş. Tic. Ltd. Şti., KONYA, kerimler_planlama@hotmail.com

Özet

Konya yüzyıllardır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent olmasıyla birlikte Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini korumuştur. Süregelen yıllar boyunca bu medeniyetlerin bıraktığı eserler Konya’nın kent dokusunun oluşmasında önemli bir pay sahibidir. Geçtiğimiz yüzyıla bakıldığında kentleşmenin verdiği etkiyle kırdan kente göç yaşanmış ve kentin büyümesi farklı alanlara doğru kaymış, Konya özellikle sanayi alanında gelişerek Anadolu’nun güçlü sanayi kentlerinden birisi haline gelmiştir. Organize sanayi bölgesi büyümeye devam ederken bölge içinde birçok cami yapılmış ancak bu camiler özellikle cuma namazları için yeterli gelmemiştir. Bu amaçla Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 2. Organize Sanayi Bölgesi içinde 10.000 kişilik cuma camisi yaptırma kararı almıştır.

Proje tasarım aşamasında Konya Organize Sanayi Camisi, kent yöneticileri tarafından ilk arazisi olan 2.Organize Sanayi bölgesindeki araziden vazgeçilmiştir. KOS Camisi Konya-Ankara yolunda havaalanı çıkışı yakınındaki Konya Bilim Merkezi arazine komşu olan bir parsele taşınmıştır. Konum itibariyle kentin girişine denk gelen bu noktada mimari özellikleriyle Konya Bilim Merkezi ve KOS Camisi’nin kent kimliğine olumlu yönde katkı yapacağı düşünülmektedir. Konya-Ankara yolunun yoğunluğu, bilim merkezi, havaalanın bu bölgede olması ve organize sanayilere yakınlığı, caminin daha fazla kullanıcıya hitap etmesine olanak sağlayacaktır.

Caminin plan kurgusu; Konya’nın geleneksel mirası doğrultusunda Osmanlı Cami plan kurgusu baz alınarak oluşturulmuştur. 8 ayağın üstünde yükselen kesik konisiyle kubbe mimarisinin günümüz yorumunda bir örnek niteliği taşımaktadır. Betonarme ve çeliğin birlikte kullanıldığı strüktür kurgusu ve kullanılan malzeme ise modern teknolojinin kullanımını göstermektedir. Cami bu doğrultuda geçmişten aldığı gücü modern teknolojinin kullanımının da sağladığı olanaklarla birlikte geleceğe taşıma amacı gütmektedir. Bu bildiride büyük ölçekli, prefabrik elemanlarla az maliyetli ve hızlı bir süreçte inşa edilecek bir cami tasarlamak amacıyla yola çıkılan projenin tasarım ve projelendirme süreci anlatılacaktır.  Kentin girişinde Konya’nın önemli bir kent imgesi olma yoluna giden süreçlerden bahsedilecektir. Tasarım kararları, ilk eskizlerden son ürüne giden süreçteki işveren, tasarımcı ve kent yönetimi ilişkisinde; işverenin ve yöneticilerin tasarıma etkilerinin bu bildiriyle tartışmaya açılması planlanmıştır

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Mimari, Cami Mimarisi, Tasarım Süreci, Deneyim

Full Text PDF